ДФ „Земеделие” (ДФЗ) стартира административните проверки по заявленията за директни плащания в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Целта е да бъдат сравнени всички заявени парцели и да се установят площите, декларирани от повече от един кандидат (застъпванията).

 

Докато тече процедурата, фермерите няма да могат напълно или частично да оттеглят заявленията си за подпомагане. Това е нов текст в Наредба № 5 от 27.02.2009 г., която описва реда за кандидатстване за директни плащания.

 

Ще бъдат проверени над 1 милион земеделски парцела с обща площ 3 890 000 хектара. Те са декларирани от около 119 хиляди кандидата по схемите за площ, които подлежат на кръстосана проверка.

 

Подадените заявления по всички схеми и мерки в рамките на Кампания 2014 са близо 137 000.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!