Допълнителни мерки за ограничение на разпространението на заболяването син език по животните ще бъдат предприети на територията на Ямболска област. Това стана ясно след днешното заседание на Областната епизоотична комисия, на което бяха анализирани предстоящите действия на отговорните органи.

 

В област Ямбол клинично са доказани две огнища на болестта – в с.Межда, община „Тунджа” и с.Малко Шарково, община Болярово. Умрели са 18 овце и една коза, а над 80 животни в 14 населени места на общините Болярово и Елхово също показват клиника за заболяването. Данните бяха оповестени на заседанието на епизоотичната комисия.

 

В близките дни ще се предприеме принудително умъртвяване по хуманен начин на овцете, показали признаци на заболяването син език, които са със силно влошено общо състояние и неблагоприятна прогноза.

 

Техните собственици ще бъдат обезщетени по пазарни цени, съгласно чл.141-148 от ЗВД и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!