От утре - 3 април до 7 април (събота) ще бъде извършено авиационно третиране на площи с пшеница, които са разположени на територията на Община Видин. Това съобщиха от областната дирекция  по безопасност на храните – Видин, цитирана от dariknews.bg.
 
Площите с пшеница ще бъдат третирани с хербициди, а местата, които ще бъдат обработени са: 
 
1. Землище на село Синаговци – местности: „Балиново”, „Липака”, „Дългите поляни”, „Краварника”, „Младжековото”, „Гьоров връх”, „Средока”, „Синагово бърдо”, „Върха”, „Обършина”, „Крушака”, „Костов”, „Жабарника”, „Церака”, „Ясена”, „Балиновото”;
 
2. Землище на град Дунавци – местности: „Лещака”, „Плосковица”, „Синагово бърдо”, „Голия връх”, „Полянките”, „Коморев връх”, „Водотека”, „Кошарище”, „При яза”, „Баира”, „Под лозето”, „Кюнеца”, „Лицето”;
 
3. Землище на село Търняне – местности: „Коморев връх”, „Тополич”, „Синагово бърдо”, „Голия връх”, „Дългото”, „До гробището”, „Селското”, „Сигнатово”, „Абдиевото”, „Чупразли”;
 
4. Землище на село Каленик – местности: „Периш”, „Фаджет”;
 
5. Землище на село Жеглица – местности: „Лицето”, „Мишков връх”, „Мъртвината”, „Пясъците”, „Рамова ливада”, „Момин връх”, „Буторака”, „Баба Рада”;
 
 6. Землище на село Гайтанци – местност „Блатото”;
 
7. Землище на село Ботево – местности: „Дюзмеш”, „Равнището”;
 
8. Землище на село Генерал Мариново – местности: „Белата пръст”, „Кутига”, „Киселката”, „Липовина”, „Атанасов връх”, „Парлога”, „Орешака”, „Гол връх”, „Ново бърдо”;
 
9. Землище на село Дружба – местности: „Кимурджи”, „Корниш”, „Оградата”, „Св. Петър”, „Табара”, „Божана”, „Лицето”, „Досу ал Маре”, „Арцариш”, „Кариерата”, „Поду ногу”;
 
10. Землище на село Пешаково – местности: „Падината 1”, „Божана”, „Полянките”, „Крушака”, „Голичака”, „Голият връх”;
 
11. Землище на село Цар Симеоново – местност „Равнището”;
 
12. Землище на село Ивановци – местности: „Ясен”, „Липака”, „Симеоновско бърдо”, „Крушака”, „Лицето”, „Участъка”, „Краварника”, „Широка падина”, „Сух геран”, „Абаджийското”;
 
13. Землището на село Буковец – местности : „Драките”, „Буковското”, „Кюнеца”, „Костовото”, „Средока”, „Крушака”, „Червенявото”, „Здравеца”, „Паликов”.