Започна приемът по помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за преработка на цвят от маслодайна роза, реколта 2021 г. Срокът за подаване на документи е от 2 до 20 август.

Важните срокове през август

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди бюджет от 3 млн. лв., за да стимулира преработвателите в изкупуването на български розов цвят. Компенсаторната мярка се отпуска за загубите, които те са понесли в периода между март 2020 г. и декември 2021 г. Размерът на помощта е 0,30 лв./кг цвят от маслодайна роза, изкупен за преработка.

Допустими за подпомагане са предприятия, преработващи маслодайна роза Дамасцена и Алба, регистрирани по Закона за маслодайната роза. Условието е преработвателите да изкупят маслодайна роза в обем не по-малко от 70% от изкупеното количество през 2020 г. Те трябва да са изкупили 1 кг розов цвят от стопаните за не по-малко от 2 лв./кг без ДДС. Признават се разходооправдателни документи, издадени с дата до 31 юли 2021 г. включително. 

Максималният размер на помощта за един розопреработвател е не повече от 200 000 евро за три последователни данъчни години. Заявките са помощта да бъде изплатена до 20 септември.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при извършване на проверки и при възникнали неточности и казуси, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициент”, пише още в текста с указанията.

„След 2-3 месеца ще можем да отчетем дали това е сработило и какъв ефект е дало”, коментира отпускането на de minimis за преработвателите председателят на Професионална асоциация на розопроизводителите в България (ПАРБ) Христо Николов пред Агри.БГ.