Прибирането на реколтата от зимни ягоди в Кьопрюбаши, Турция, започна. В момента плодовете се продават на цена 10 турски лири за килограм (или 1,65 евро). Традиционно сега фермерите в района прибират добра печалба от продукцията си, пише изданието Bloomberg.

Кои са иновативните подходи за печелившо производство на ягодоплодни?


Производството на ягоди в Турция е целогодишно. През декември, януари и февруари земеделските производители отглеждат плодовете, използвайки капкова напоителна система.

Кьопрюбаши е един от най-важните райони, в които се произвеждат ягоди. Докато цената им през летните месеци варира между 3 и 4 турски лири на килограм (0,49 до 0,66 евро), през зимата те се продават за 10 турски лири.

Понастоящем в Кьопрюбаши ягоди се отглеждат на 350 ха земя. На година реколтата достига 10 000 тона. Печалбата възлиза на около 5000 евро. През зимата се използват специални покривни материали, а близо 10 ха са оранжерии.

През декември, януари и февруари реколтата от ягоди е около 600 тона.