От две години в Бандирма, Баликешир, град в северозападна Турция, се отглежда лук. Фермерите отглеждат културата на площ 15 млн. кв. фута, инфомира Yeni Safak.

Нов натиск на пазара от внос на турски зеленчуци

Производството е организирано така, че да има готова продукция през целия сезон – от ранна жътва, пиков сезон до късна жътва. По този начин фермерите си гарантират по-добра цена, избягвайки „наводняването“ на пазара.

Местните производителите продават семена лук на 45 страни, включително Азербайджан, Япония и Косово. Цената на продукцията отговаря на търсенето и предлагането.

През последните 3 месеца цените се покачиха сериозно заради дефицита на лук на пазара. Сега обаче проблемът е друг – турската лира. Обезценяването й в последно време провокира тревоги у производителите. То ще провокира увеличаване на производствените разходи, както и на разходи като гориво, химикали, торове и други, тъй като те се купуват в чуждестранна валута.