Kампанията по пререгистрация на земеделските производители започна. 
 
Съгласно Наредба 3 за създаване и поддържане на Регистър на земеделските производители, всеки регистриран земеделски производител или упълномощено от него лице подава информация за дейността си в съответната Общинска служба по земеделие според местонахождението на имота. 
 
Въз основа на предоставената информация и след заверка от ОСЗ, областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 28 февруари на следващата стопанска година.
 
Новата кампания за стопанската 2014-2015 г. започна от 1-ви октомври 2014 г. 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!