Започна изследването по показатели за сурово мляко в осем ферми от промишленото говедовъдство, обясни д-р Емил Гъгнев, началник на отдел „Здравеопазване, хуманно отношение към животните” към ОДБХ – Кюстендил за Фокус. Изследването се извърша чрез взимане на проба и след това анализ на суровото мляко, като до момента обхваща единствено ферми в региона. 
 
„Започнахме от фермите с 50 и нагоре крави, фермите от промишленото говевъдство. Следващото тестване на фермите ще бъде на тези, които са от 10 до 49 крави, което ще започне от 1 октомври 2016 година. Следващата година ще бъдат оценявани фермите с една до девет крави”, обясни Емил Гъгнев. 
 
За първото пробовземане са определени осем ферми, извършени са изследвания по микробиологични и физикохимични показатели. 
 
„За да се даде заключение относно една ферма, която да отговаря на първа група, трябва да премине съответното тестване”, заяви Гъгнев. 
 
Успоредно с пробите за микробиологични и физикохимични показатели, се взимат проби за масленост, точка на замръзване и за инхибитори.