До 15 май в Областните Разплащателни агенции ще се приемат годишни декларации на производителите на краве мляко с разпределена квота за директни продажби и одобрени изкупвачи, съобщиха от ДФ “Земеделие“ вчера. Това се налага съгласно разпоредбите на националното и европейско законодателство.

Производителите на краве мляко подават годишна декларация за изпълнение на квота за директни продажби, а одобрените изкупвачи - за изпълнение на квота за доставки. Информацията, която се подава към документите трябва да обхваща предходния квотен период.

Когато не са реализирали директни продажби, производителите с разпределена индивидуална квота за директни продажби, също трябва да подадат годишни декларации с нулеви стойности. Изкупвачи, които не са вземали краве мляко от производителите през отчетния квотен период, също подават нулева годишна декларация.

Изкупвачи, чието одобрение е прекратено или отнето от министъра на земеделието и храните през отчетния квотен период, подават годишна декларация до датата на прекратяване или отнемане на одобрението.

Когато един земеделски стопанин има стопанства на териториалния обхват на две или повече Областни Разплащателни агенции подават декларация според постоянната адресна регистрация на физическото лице, или според адрес на съдебна регистрация на фирмата, в случай че е юридическо лице, уточняват от фонда.