Изчезването на пчелите може да означава загуба на най-полезните продукти, жизнено необходими за здравето на човека, отбелязват експерти от FAO, съобщава агенция КазахЗерно.

Хоган: Здрави пчели за устойчиво земеделие

В един от най-медоносните райони на Испания дойде май, но Хулио Солана Муньос е разтревожен. Той е трето поколение пчелар. Вижда, че близо до града, където живее, цветята по полето са много по-малко, отколкото година по-рано. Негови пчели също загиват. През последните години смъртността сред опрашващите насекоми е достигнала почти 35%.

Пчелите играят най-важна роля в икономиката на родния град на Муньос. Медът тук е известен като един от най-добрите в Европа. В момента в региона се произвеждат почти 10% от целия испански мед. Но пчелите не са по-малко важни и в останалите региони на света: три от четири култури на нашата планета, чиито плодове или семена хората ядат, зависят от работата на пчелите.

Муньос е притеснен. В момента нивото на измиране на пчелите е от 100 до 1000 пъти по-високо. Това се дължи на човешката дейност. Насекомите, съдейки по всичко, са основна част от бъдещата загуба на биоразнообразие. Опасност от изчезване грози 40% от безгръбначните опрашващи насекоми, особено пчелите и пеперудите.

Промените в използването на земята, интензивното земеделието, монокултерите и пестицидите – всички те нарушават природната среда на обитание на насекомите и водят до деградация. Глобализацията също има принос за разпространението на вредители и болести, които представляват опасност за самите опрашващи насекоми.

Освен това екстремните климатични условия, свързани с промените на климата, пречат на опрашването заради разсинхронизирането на процеса.

Намаляването на популациите от опрашващи насекоми застрашава с катастрофални последици бъдещето на хранителната индустрия. Отсъствието им поставя под заплаха три четвърти от земеделските култури, които зависят частично от опрашването. Сред тях са ябълки, круши, тикви и др.

Подобряването на процеса на опрашване не само ще предотврати катастрофата. То е способно да повиши реколтата и качеството на земеделската продукция.