Запазва се тенденцията за спад в оранжерийното производство у нас, сочат официалните данни на Аграрния доклад на България за 2015г. От 21 130 дка. през 2012г.; 15 090 през 2013г., то през 2014-а година площите с оранжерии спадат до 14 120 дка.

 

Данните в официалната статистика отразяват негативната тенденция за развитие на оранжерийното зеленчукопроизводство у нас, което дълги години страда от масирания внос и контрабанда на зеленчуци от чужбина. Намалението на площите отразява и тенеденцията все повече малки земеделски произодители да преминават в сивата икономика, заради неспособността им да се справят с нелоялната конкуренция.

 

Според експерти, за 2015-а и 2016-а година може да се очаква замразяване на тенденцията за спад на площите с оранжерийно зеленчукопроизводство, заради стартиралите инвестиционни мерки по ПРСР 2014-2020. Повишение обаче не се очаква.

 

Заради сложната пазарна ситуация при зеленчуците, то успешни и рентабилни към момента са оранжериите, които произвеждат цветя за вътрешния пазар и за износ, както и оранжериите с производство на "бутикови" зеленчуци, предназначени главно за скъпи ресторанти в големите градове.