Ситуацията с измирането на цели колонии пчели в България и цяла Европа продължава с незатихващи темпове. У нас липсват категорични официални данни за обема на смъртността при медоносните пчели, но според експерти в бранша само от 2010-а година насам пчелите в България са намалели с 35%.

 

По официална статистика на Грийнпийс загубата на пчелни семейства в Англия от 2010г. насам е с рекордните 45%, а цялостната смъртност на пчелните семейства в Европа от 1985г. насам е с 25%. Смъртността при пчелите в САЩ за същия период е 40%.

 

Пчелите и другите опрашващи насекоми играят съществена роля в екосистемите. Една трета от всичката ни храна зависи от опрашването, за което те се грижат. Един свят без опрашители би бил с опустошителни последици за производството на храни.

 

използване на пестициди

 

ПОДПИШЕТЕ ПЕТИЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПЧЕЛИТЕ

 

Кой ще опрашва всички култури?

Ръчното опрашване е изключително трудоемко, бавно и скъпо. Икономическата стойност на опрашването от пчелите се оценява на около 265 милиарда евро годишно в световен мащаб. Затова, също така и от чисто икономическа гледна точка, си струва пчелите да бъдат защитени.

 

Пчелите правят повече от мед!

Те са от ключово значение за производството на храни, защото те опрашват културите. Земните пчели, други диви пчели и насекоми като пеперуди, оси, и мухи, предоставят ценни „опрашващи услуги”. Една трета от храната, която ядем, зависи от опрашващи насекоми: зеленчуци като тиквичките, плодове като кайсиите, ядки като бадемите, подправки като кориандъра и още много други.

 

Само в Европа, отглеждането на над 4000 зеленчука зависи от съществената работа на опрашителите. Но в момента, все повече и повече пчели умират. Залезът на пчелите засяга също и човечеството. Животът ни зависи от техния.

 

Основни причини за измирането на пчелите

- Интензификация на земеделието
- Неспазване на сеитбооборот и индустриално монокултурно земеделие
- Прилагане на хербициди
- Употреба на пестициди
- Климатични промени

 

Интензивното  селското стопанство става причина за загубата и разпокъсаността на ценни естествени и полу-естествени постоянни местообитания за опрашителите, като например агро-лесовъдни системи, пасища, стари полета, храстови терени, гори, и живи плетове. Това се смята за основна причина за спада на дивите опрашители, макар и с по-малки ефекти върху опитомените медоносни пчели.

 

Промишлените монокултури и като цяло липсата на растително биоразнообразие в и около обработваеми земи, ограничават количеството на храната, до която пчелите имат достъп, както в пространството така и във времето. Химическото унищожаването на местообитания посредством масовото прилагане на хербициди може да има дългосрочни последици, по-специално върху разпределението на опрашителите в агро-средите.

 

Употребата на пестициди

Накрая, широко разпространената и повсеместна употреба на пестициди - практика, която е широко разпространена в България, може да доведе до смъртност и/или променени способности за събиране на храна, и за дивите и за опитомените пчели. Определянето на специфичната роля на пестицидите за здравето на опрашителите се усложнява допълнително, защото местата, където използването на пестициди е интензивно често съответстват с местата с ниска наличност на ресурси от цветя, както и на места за гнездене

 

Какво следва да се направи?

Забрана за използване на вредни и смъртоносни за пчелите пестициди. Тук трябва да се започне с най-високия ранг на най-опасните вещества, които са понастоящем разрешени за използване в ЕС, т.е. седемте приоритетни химикали имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин, фипронил, хлорпирифос, циперметрин и делтаметрин.

 

"Докато селскостопански мултинационални компании като Bayer и Syngenta се интересуват само от печалби, техните пестициди - убийци на пчели поставят под риск животът на пчелите и всички други насекоми опрашители. Без пчелите и ествественото им опрашване, цялото Световно производство на храни ще бъде ощетено сериозно", заявява Мариан Кюнцле по повод инициативата на Грийнпийс за петиция в защита на пчелите. "Без опрашване от насекоми, една трета от храните в Света трябва да бъдат опрашвани по изкуствен начин, което ще доведе до сериозни спадове на продукцията и икономически катаклизми" е позицията на Грийнпийс.

 

ВИЖТЕ ВИДЕОТО и ПОДПИШЕТЕ ПЕТИЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПЧЕЛИТЕ

 


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!