Със свое решение днес Народното събрание (НС) удължи срока за внасяне на законопроекта за поземлените отношения и опазването на земеделските земи в Министерски съвет до 28 февруари 2019 г.
 
 
Депутатите одобриха промени в сроковете на вече прието решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разисквания по питането на депутати от левицата към ресорния министър за създаване на ред в поземлените отношения.
Целта е да се гарантира защитата на земеделската земя като национално богатство и да се създаде основа за устойчиво развитие на земеделието. 
 
На заседание на Комисията по земеделието и храните на 10 октомври беше отчетено, че липсват текстове, които уреждат собствеността върху земеделските земи като начин на придобиване, разпореждане и управление, особено предвид наказателната процедура срещу страната ни. 
 
Допустимите за европейската комисия ограничения по отношение на придобиването на собственост на земеделска земя изложени в доклада на министъра трябва да намерят място в този проект. Законопроектът трябва да урежда и всички форми на поземлени отношения, включително и арендите. 
 
Трябва да бъдат актуализирани и нормите, свързани с опазване на селскостопанското имущество. За да се създаде устойчиво развитие на земеделието и да се изготви единен законодателен акт, който да урежда обществените отношения в земеползването, включващ въпросите относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България, бе решено всички неточности и промени в законопроекта да бъдат уредени до 28 февруари 2019 г., след което да бъдат представени в министерския съвет.