Парламентът прие окончателните поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Животновъдите вече ще получават пасища и ливади от държавния и общински поземлен фонд без търг или конкурс на база на броя животни, който притежават.

 

Фермерите не трябва да имат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за ползване на земи. Заявленията ще се подават до областните дирекции "Земеделие".

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!