Пармалентарната комисия по земеделие ще проведе седмичното си заседание на 18 юни (сряда) от 15 часа. Две са предвидените в предварителния дневен ред точки.

 

Членовете на комисията ще подложат на обсъждане на законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Международната банка за възстановяване и развитие. Проектът за споразумение е внесен от МС на 9 юни.

 

В сряда в комисията се връща за обсъждане и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия. Фермер.БГ припомня, че проектът беше спешно внесен на 4 юни в НС за първо гласуване. Веднага след това, обаче, министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков поиска от парламентарната Комисия по земеделие и храни отлагане на обсъждането на проектозакона за Селскостопанска академия (ССА).

 

Мотивите, които е изтъкнал министър Греков, са били свързани с това, че той не е запознат с текстовете, заложени в проектозакона. От ССА уточниха за Фермер.БГ, че са предоставили за съгласуване на МЗХ проекта за изменения и допълнения на Закона на Селскостопанска академия на 20 май. С промените в Закона Селскостопанска академия ще придобие статут на първостепенен бюджетен разпоредител, което според ръководството на академията е жизненоважно за оцеляването и бъдещето развитие на аграрната наука в България.

 

От ССА припомниха, че бюджетът на Академията за тази година е редуциран с 5 млн. лв. с миналата година. По разчети на ръководството на ССА определените в бюджета средства за покриване на разходи и заплати в системата на аграрните научни институти в състава на ССА само до края на месец септември 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!