Наблюдава се закъснение при сеитбата на боб и картофи в Смолянско, като това се дължи най-вече на често променящите се метеорологични условия. Към този момент са засети 1000 дка. по-малко картофи, а също толкова и фасул.

В смолянския край са засяти с картоф 30 700 дка., а през същия период на миналата година декарите са били 31 600.Бобът пък се шири на 2 410 дка, но през 2010 г. по същото време декарите са били 3 560.

Въпреки по-късния старт на сеитбата земеделците очакват добро време и повече посеви, тъй като цената на картофа постоянно се увеличава, така че съвсем скоро засятите площи се очаква да достигнат около 34 200 дка.