Земеделските стопанства в страната смятат да увеличат работниците си през последното тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на миналата година. Аграрният сектор е вторият след промишлеността с най-големи планове за назначаване на допълнителен персонал.
 
 
Ако намеренията на собствениците се сбъднат, заетостта в селското стопанство ще нарасне в периода октомври-декември с 6% на годишна база, стана ясно от най-новото Обзорно изследване на заетостта, подготвено от международната организация ManpowerGroup.
 
„Намеренията за наемане се увеличават в пет от десетте индустриални сектора в сравнение със същия период на миналата година, като в сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ има най-значително подобрение от 6 процентни пункта“, отбелязват изследователите.
 
Най-амбициозни са плановете за увеличение на заетостта в сектор „Производство“, където се очаква ръст спрямо предишното тримесечие в размер на 18%. На второ място е „Земеделие, лов, горско стопанство и риболов“ с очаквано увеличение с 14%, а трети е секторът „Търговия на едро и дребно“ с прогноза за увеличение на персонала с 12%. Работодателите от строителството споделят най-слаби намерения за наемане - ръст от 2%.
 
Източник: ManpowerGroup
 
Като цяло всеки десети работодател в страната очаква да назначи още персонал. 3% предвиждат намаление, а 81% не планират промяна. Коригирана спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта се увеличава с 10%. 
 
„Намеренията за наемане на служители на 620-те анкетирани работодатели не се променят в сравнение с предишното тримесечие, но регистрират намаление от 3 процентни пункта спрямо последното тримесечие на 2017 г.“, отбелязва още проучването.