Епизоотичната комисия в Шумен обяви след свое заседание, че на територията на областта няма данни за заболяването Син език. По думите на д-р Катя Райкинска, директор на ОДБХ, епизоотичната обстановка в страната е усложнена, тъй като от подаването на първия сигнал на 30 юни до момента болестта вече се е разпространила в 5 области от Южна България - Хасково, Кърджали, Ямбол, Бургас и Смолян. Най-близкото до Шумен огнище е село в община Тунджа.

 

На заседанието на епизоотичната комисия стана ясно, че по три общини в област Шумен и в област Търговище попадат в 100-километровата предпазна зона, която е обявенана национално ниво за ограничаване и ликвидиране на болестта Син език. Това са общините Смядово, Велики Преслав, Върбица, Търговище, Омуртаг и Антоново.

 

По време на заседанието епизоотичната комисия е набелязала мерки срещу разпространението на болестта. Една от тях е забраната на пазари и изложби на едри и дребни преживни животни в област Шумен. Забранява се нощната паша, както и пашата в гористи местности, дерета и в близост до водни басейни на всички едри и дребни преживни животни, възприемчиви към болестта. Забраната важи за общо 16 общини в Шуменска, Търговишка и Разградска област.

 

Служители на ОДБХ - Шумен трябва да извършват клинични прегледи през две седмици на овце, отглеждани в селищата разположени в общините Велики Преслав, Шумен, Върбица, Смядово, Нови Пазар, Хитрино.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!