Продукти за растителна защита със знак SPe8, който означава „опасни за пчели“ да бъдат забранени за използване през деня - това е част от новите мерки за опазване на медоносните видове.

ЕП призова за допълнителни действия в защита на опрашителите

Създадена е работна група, която обсъжда изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016  за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне, се казва от земеделския министър Десислава Танева в отговор на депутатски въпрос.


Танева: Важно е да се посочи, че последната дерогация от страна на Република България относно забраната за използване на неоникотиноиди, водещи до повишена смъртност на пчелните семейства е от 2017 г. През 2018 и 2019 години тези продукти не са използвани.

От 15 март 2020 в областните дирекции по безопасност на храните ще има дежурни инспектори, включително и в почивните дни, които ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани третирания с продукти за растителна защита.

На сайта на БАБХ има публикуван Регистър на издадените разрешения за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане, както и Списък на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по съдържащи се в тях активни вещества.

Предвижда се и изготвянето на по-лесна процедура при регистрацията на биопестицидите

2020-та е обявена за година на Растителната защита и в част от мероприятията е включено обучение на земеделските стопани, ползващи продукти за растителна защита.

Освен това министерството заявява, че са предприети мерки за внедряване на електронна платформа за оповестяване на предстоящи третирания на земеделските площи с продукти за растителна защита, което е едно от основните искания на пчеларите.

Също така законодателни инициативи, които да залегнат в Наказателния кодекс, ще криминализират незаконния внос и продажбата на ПРЗ.

Мерките за опазване на пчелите ще включват и залесяване на 23 хил. дка само с медоносни видове , както и акредитация на държавна лаборатория, която да изследва умрели пчели за наличие на остатъци от пестициди.


Танева: У нас, през 2019 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчели, беше предоставено трикратно подпомагане под формата на държавна помощ от типа de minimis, като бяха осигурени финансови средства в размер на общо 8 млн. 600 хил. лв., а на практика всеки от тях получи с по около 20% повечепо тази линия, отколкото през 2018 г.

Припомняме, че преди няколко седмици на заседание на Европарламента, депутатите настояха за въвеждането на задължителни цели на ЕС за използването на пестициди и за забрана на производството, продажбата и използването на всички пестициди, основани на неоникотиноиди.