„Добри практики при хранене на пчелните семейства. Болести и профилактика“. Това е темата на семинар организира от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Института по животновъдни науки в Костинброд. 

Това ще се случи на 12 август 2021 г. (четвъртък) от 13:00 ч.

Организаторите посочват като място град Перник, площад „Кракра” № 1 - Синдикален дом, зала на НТС, ет. 9

Важните срокове през август

По време на семинара участниците ще се запознаят с добрите практики при храненето на пчелните семейства, които спомагат за увеличаване на добива на мед. Ще бъдат информирани за икономически важните болести по пчелните семейства и тяхното лечение, както и за необходимите мерки за профилактика на пчелните семейства. Също така ще бъдат представени очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., за прием на проектни предложения през 2021 г.

Като основни теми, организаторите посочват: 

  • Добри практики при хранене на пчелните семейства;
  • Болести по пчелните семейства и тяхното лечение;
  • Профилактика при пчелните семейства;
  • Очаквани промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.  за прием на проектни предложения през 2021 г.

От НССЗ подчертават, че участието в информационния семинар е безплатно и не е необходима предварителна регистрация.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Ирена Топалова (координатор на ТОО - Перник на НССЗ),  тел.: 0885 841 633,

е-mail: [email protected]

Програма и покана на събитието може да видите тук.