Димитър Димитров, председател на Националната асоциация на младите фермери в интервю за Фермер.БГ

 

Г-н Димитров, каква е официалната информация, която Асоциацията на младите фермери има за стартиране на мярка 6.1 Млад фермер?
Днес разговарях с ресорния заместник министър по ПРСР Васил Грудев и той увери, че няма промяна по отношение на първоначално заложените срокове за прием на проекти на млади фермери, а именно в края на месец май.

Министър Танева каза, че редактираният вариант на ПРСР вече е изпратен неофициално към Брюксел? Знаете ли какви са основните промени, направени там по отношение на мярката за младите фермери?
Въпреки че проектът е изпратен, всички мерки все още са в процес на дискусия. Мярката всъщност е много обща рамка и наредбата е тази, която ще има по-специфични изменения. Но мярката като цяло няма заложени драстични изменения с изключение на това, че има по-голямо облекчение относно парите, които трябва да се докажат като инвестиция. До сега имаше различни варианти на това колко средства трябва задължително да бъдат инвестирани в стопанството и чрез документи да се докаже, че парите са инвестирани в стопанството. Сега се работи по въпроса това изискване на отпадне и да се гледа крайният резултат на фермата.
[news]
Вашата асоциация получи покана от зам-министър Грудев да се включи в разработката на Наредбите по мярката. Започна ли работата по тях?
Първо с ЕК трябва да се изчистят нещата и мярката да бъде одобрена неофициално и на база на нея да започне да се пише наредбата. А в Наредбата ние като Асоциация, която ще участва в написването, ще гледаме да се избегнат неща от предходния период и някои условия да бъдат облекчени...

За какви конкретно промени ще настоявате в наредбите?
Ще настояваме младите фермери да имат право да работят на повече от 4-часов трудов договор – ограничение, което сега съществува...

Това действително е притеснение, което споделят много млади фермери...
Така е и смятам, че имам реални шансове това да се промени. Ще се опитаме да избегнем и ограничението по отношение на местоживеенето също да няма ограничение. Имаме лош опит с това как ако например си си подал заявлението за плащане дори с ден закъснение, въпреки че отговаряш на всички условия, трябва да връщаш парите. Тоест ще настояваме дори такова забавяне да се случи, да има само минимална санкция, а не връщане на цялата сума, защото това не е драстично нарушение. Ще настояваме в наредбата да бъде заложено като приоритети и да носи точки дейности в секторите Плодове и зеленчуци, Животновъдство, Биопроизводство. С приоритет ще са и хората, които имат завършено средно или висше земеделско или икономическо земеделско образование – тоест ще изключваме 150-часовите курсове, които до сега носеха точки, те ще отпаднат като изискване, което носи точки, защото не можем да приравняваме тези, които са завършили образование с тези, които са изкарали 150-часов курс.

Основно притеснение сред ваши колеги буди високият стандартен производствен обем от 8000 евро, заложен като изискване за кандидатстване по мярката. Там могат ли да се променят нещата?
Имайте предвид, че този СПО дори може да бъде повишен. Изискването за СПО идва от Брюксел. Друг е въпросът за таблицата за изчисление на СПО.

Именно тук - в тази таблица могат ли да се направят промени на национално ниво?
Тази таблица се базира на агростатистиката...

Според таблицата излиза, че един млад фермер трябва да има например 100 дка лавандула или 14 декара малини, или 9-10 дка краставици, 125 пчелни семейства и 150 овце, за да покрие СПО. Смятате ли, че това е осъществимо за един млад фермер?
Аз пак повтарям – тези 8000 евро, дори може и да са повече, не са изискване на България, а изискване на Брюксел. Така че какво можем да кажем ние – особено ние като асоциация? И все пак ние сме партньори на МЗХ и знаем как стоят нещата отвътре.
Вярно е, че границата е голяма. Смятаме, че младите фермери отговарят на критериите за малки стопанства. Но парадоксално, за мен дори абсурдно по регламент трябва да има значителна разлика между малко стопанство и млад фермер. А нашиятопит показва, че младите стопанства са много малки стопанства.

На практика кандидатите за млад фермер, повечето от които не могат да покрият изискванията от СПО 8000 евро, какво могат да направят?

Те могат да кандидатстват по мярката за малки стопанства. Там вече парите не са малко – до 15 хил. евро. За сравнение по млад фермер средствата са 25 хил. евро. Или ако не можеш да влезеш с лавандулата, например, можеш с трайно насаждение, което е по-малко като обем. Хубаво е тук да уточним нещо – тази мярка не е направена за усвояване на средства, а да се подкрепят съществуващи млади фермери, за да увеличават обема на своето производство. Не трябва да се изхожда от разсъждението – Аз нямам намерение да се занимавам със земеделие,. Но тъй като има възможност, дайте да видим какво да измислим....

До някъде съм съгласна с Вас, защото има хора, които правят проекти само, за да усвоят едни пари. Голяма част от хората обаче са реални земеделци и искат да се занимават със селскостопанско производство, а няма да могат да се възползват от мярката...
Да, вярно е! И точно тези земеделски производители ние искаме да ги подкрепим. Ако малко не им достига, нека просто си увеличат обема с някакъв вид култура...

Тоест за тези млади фермери ще остане ли нулева и 2015 година, ако не стартира тематичната подпрограма за малките стопанства?
Не мога да отговоря дали тематичната подпрограма ще стартира през тази година. Преди официалното одобрение от Брюксел, ще стартират мярката за млади фермери и за инвестиции в материални активи. Сигурно ще има приеми и по други мерки след като през лятото се получи официалното одобрение на ПРСР, но не знам по кои.

Ясно ли е дали 14-месечният срок от регистрацията като земеделски производител ще остане или ще се увеличи като изискване по мярката за млади фермери в новата Програма за тези бенефициенти, които кандидатстваха по мярка 112 миналата година и не бяха одобрени?
Относно този срок, той също е по регламент. Единственото, което аз виждам като реален вариант е той да бъде изменен на максимум 15 месеца. По-голям няма как да бъде?

А тези 18 месеца, които се спрягаха, включително и от МЗХ?
Това са 18 месеца до одобрението на заявлението. Всички останали, които надвишават този срок, ще трябва да се насочат към мярката за малките стопанства. 


София БЕЛЧЕВА„ Фермер.БГ

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!