Имате ли иновативни идеи в областта на селското стопанство? Дали са ви хрумнали нови практики за продукти, процеси и услуги в сферата на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост? Ако е така със сигурност ще искате да участвате в конкурса на Института за агростратегии и иновации, който е в партньорство с Агенция за регионално и икономическо развитие Враца, партньор по проект БАЛКАНЕТ, BMP1/1.2./2469/2017. 
 
Участие в конкурса може да вземат физически и юридически лица, включително с чуждестранно участие, с дейност в сферата на земеделието и производството на храни на територията на България, посочват организаторите. 
 
Как да познаем иновацията, ако ни хрумне?  
Това е разработен и внедрен в практиката нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организация на работното място, или външни връзки, които водят до повишаване на икономическата, социалната и/или екологичната ефективност.
 
За да ви стане по-интересно - Какво получават класираните в конкурса за иновативни идеи?
 
- Достъп до база данни с идеи и контакти на иноватори от България, Албания и Гърция.
 
- Достъп до споделени добри практики - успешни бизнес практики в трите държави в областта на земеделското производство - методи и техники; преработка на продукция; опаковане и маркетинг. 
 
- Достъп до on-line услуги за новосъздадени иновативни фирми - контактна информация на институции, научни институти, лаборатории, административни офиси, бизнес услуги за МСП в агрохранителната верига; Наръчник за иновативни МСП със стъпки за регистриране и Наръчник за маркeтинг и комуникации за новосъздадени предприятия. 
 
- Достъп до участие в дискусии и B2B срещи в чужбина, както и участие във Фестивал на иновации в агрохранителната верига на 14-15 септември 2018, Враца.
 
 
Стигнахме и до това - Как става кандидатстването?
 
- Всеки има право да номинира за участие в конкурса себе си или друго лице, отговарящо на условията за участие.
 
- Кандидатстването се извършва с попълване на формуляр по образец с кратко описание (до 2500 символа) на иновативната идея, приложен към настоящата покана, и изпращането му на e-mail адрес [email protected] в срок до 17:00 ч. на 20 август 2018 г.
 
- При необходимост селекционната комисия може да изиска допълнителни разяснения във връзка с предложената иновативна идея.
 
В срок до 27 авгст 2018 г. след подбор ще бъдат излъчени 30-те най-добри идеи и 9 добри практики. Подробности