Осезаемо е увеличението на цените – на електроенергия, горива и други с 10,8%, на ветеринарномедицинските продукти с 3%, на преките фуражи (зърнени продукти, шрот и други) с 15,3%, на смесените фуражи с 6,5%. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на годината в сравнение с 2020 г.

Над 300 кг/дка среден добив от слънчоглед очакват в Добруджа

За сметка на това изкупната цена на млякото за същия период се е повишила едва с: 3% за кравето, 6% за биволското, 9% за овчето, единствено козето намалява с 5%. Това увеличение няма да успее да компенсира поскъпването на фуражите, което е между 10-15%, твърдят от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). 

Развитие на родното производство през 2021 г. 

Предвижданията на анализаторите са поголовието от млечни крави през 2021 г. да намалее до 221 000 животни, или с 3% по-малко в сравнение с 2020 г. Очаква се стадото от млечни овце също да претърпи съкращение до 955 000 глави, което е с 2% надолу. 

Оценките за общото производство на мляко за 2021 г. са за 985 000 тона, което е с 2% по-малко в сравнение с 2020 г. Това се дължи на засушаването през основните пасищни месеци и растящите цени на фуражите. 

Какво се случва с млякото по света?

За периода януари-юни количеството на изкупено мляко в ЕС се изравнява с предходната година. През следващите месеци обаче се очаква намаление в резултат на пазарната среда и наводненията и засушаванията на много места в Европа. 

Изкупните цени на кравето мляко през месец юли в ЕС са 0,36 евро/кг, което е много близко до равнищата в САЩ и Нова Зеландия. Очаква се обаче те да тръгнат нагоре от есента заради високите цени на фуражите и на общата ценова тенденция.

Какви са тенденциите за в бъдеще?

Целите за устойчивост в новата ОСП е възможно да доведат до по-умерен ръст в годишното производство на мляко (+0,6%). Производството на биологично мляко вероятно ще достигне 10% през 2030 г. (при 3,5% през 2018). 

Продуктивността ще продължи да нараства с по-бавен темп поради различните системи на производство. Очаква се по-дълг период на използване на кравите, което ще повлияе положително за намаляване на емисиите.