Убеден съм, че науката и практиката трябва успешно да си взаимодействат и това да се случва чрез диалог, но и чрез намиране и вземане на управленски решения.

Това каза министърът на земеделието Георги Тахов при откриването на научния агрофорум на тема "Устойчива агрохранителна система - национален приоритет за продоволствената независимост на България", който се провежда в София.

"Началото на този форум беше поставено от моя добър приятел и колега г-н Кирил Вътев. Аз го доразвих, защото оценявам важността на това, което трябва да направим.Целта ни е да обсъдим и да начертаем едно по-устойчиво бъдеще на сектор "Земеделие", обясни Тахов.

По-думите му трябва да се започне по-широка обществена дискусия по въпросите, свързани с продоволствената сигурност

"Всички сме свидетели на климатичните промени. Всички сме наясно с нарастващото население и ограничените природни ресурси. Затова тук е много важна синергията между учени, земеделски производители, преработват и потребители. Възможност за всичко това е именно навлизането и използването на новите технологии в земеделието.

За да може България да посрещне предизвикателствата - трябва да се фокусираме върху продоволствената ни сигурност, здравето на обществото и опазването околната ни среда.

Целта ни е да насърчим връзката между научните заведения и трансфера на знания и иновации.

Този форум ще засегне всички тези теми и се надявам да реши тези въпроси. А Министерството на земеделието ще подпомага подобни инициативи.

В програмния период до 2027 г. предвиждаме и даваме приоритет на проекти за сътрудничество на научните звена и бизнеса, с цел да реализираме тези дигитални решения които да мултиплицираме в практиката", заключи Георги Тахов.

Форумът се организира от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).

С провеждането на агрофорума ще се постави ново начало  за обединяване на научния потенциал вътре и извън страната, за да може България да посрещне предизвикателствата, свързани с амбициозните цели на европейската политика за устойчив екологичен преход, фокусирани върху продоволствената сигурност, здравето на обществото и опазването на природната среда. 

В тази връзка чрез събитието се обръща особено внимание на потенциала на аграрните научни изследвания и иновациите, както и се осъществява връзката за трансфера на знания и иновации към агрохранителния бизнес.