Засадените площи с овощни насаждения в страната са се увеличили с 42.7% през последните 5 години, съобщи Министерството на земеделието, храните и горите.

Агрометеорология: Застудяването продължава

Новите насаждения се създават със сортове, които са устойчиви на болести и неприятели. Това е предпоставка за осъвременяване на структурата при овощните култури, като най-активно е обновяването при черешите, ябълките и винените лозя. Най-голямо нарастване на площите е отчетено при производството на сливи, череши, кайсии, малините и ягодите. 

Тенденцията при сливите за последните пет години е към значително нарастване на новите насаждение и на средните добиви. За последните пет години производството им е нараснало повече от два пъти - 112%. За миналата година от 5826 ха са прибрани 22 949 тона сливи.

През последните няколко години при черешите се отчитат положителни промени в резултат на нови разработки и технологии. Тенденцията е към устойчиво нарастване на площите, които са се увеличили с над една пета - 22.7%, спрямо всички овощни видове в страната. По обем на производството черешите се нареждат на трето място след сливите и ябълките. За последните пет години произведената продукция от череши се е удвоила - ръстът е над 97%.

Нараства търсенето и на кайсии на пазара, което води и до увеличаване на площите с тях. За отглеждането им се прилагат съвременни промишлени технологии и почти пълно механизиране на работните дейности. Тенденцията при тях е към нарастване на производството с 52% и увеличаване на средните добиви спрямо 2012 г.

При производството на малини и ягоди също е отчетено значително нарастване на площите и средните добиви. Новите площи с малини са нараснали с над една трета през последните пет години, производството им расте със 73%, а на средните добиви с 29%. При ягодите се отчита ръст от 8 на сто през 2016 г. спрямо 2012 г. Средният добив от хектар пък е нараснал с над една пета за последните пет години.