Цяла България се отполява предимно на дърва, вместо на ток, газ и енергийно възобновяеми енергоизточници. Все по-разрастващото потребление на дървесина за огрев е на път да доведе държавата до наличие на горски масиви под санитарния минимум, което ще ускори задълбочаващият се през последните години процес на трайно разрушаване на животинското и растително биоразнообразие в горите.

 

Заради бедността в България,  все повече нараства броя на жилищата в градовете, които преминават от отопление на ток към отопление с дърва и въглища. Според официални данни на Евростат едва 28.6% от жилищата в градовете се отопляват на ток, а тези, които използват природна газ за отопление заемат нищожния дял 0,7%. 97,3% от къщите в селата се отопляват на дърва. Тези данни ясно говорят защо България се нарежда на първо място в Европа по най-замърсен въздух. В България са регистрирани най-високите концентрации на прахови частици в Европа. Те могат да доведат до редица здравословни проблеми – от астма до рак. България има най-високата концентрация на въглероден оксид и серен диоксид, според доклад на Европейската агенция за околна среда.

 

Отоплението с дърва в панелките, говори за изостаналостта на България в много отношения

отопление с дърва

 

Паралелно с тревожната тенденция за масовото изсичане на горите и все по-влошаващото се качество на въздуха, през 2013-а станахме свидетели на рекорден ръст уникални по своята концепция и неефективност "зелени" европроекти. Примерите за това, как Европейската комисия хвърля "зелени" пари на вятъра са много. Като се започне от радио реклами за използване на рент-а-кар автомобили, които да са хибриди, при положение, че в България такива под наем няма.., до нашумялата кампания "Зелената песен на България", в която реално реклама с евро-пари се направи на "зеленото", което пуши т.нар. победител в конкурса. Паралелно с това във всяка жилищна сграда в България се увеличават обемите на т.нар. хартиен спам, който е поредният пример за липсата на реална зелена политика у нас.

 

Сериозен принос за влошаващото се състояние на горите имат големите търговски вериги, които реализират под формата на хартиен - спам, средно по 120 евро-палета с брошури / седмично. Зелен евро-проект, който да алармира за това безумие също няма. Законово ограничение за e-mail спам има, но за този спам - не ! Европейската комисия отново спи.

хартиен спам

 

С похарчените евро-милиони за зелени проекти не видяхме нито засадени гори, нито да се е увеличил броят на фирмите или домакинствата, които да използват възобновяеми енергоизточници. Не видяхме по пътищата да са поставени дори кошчета за боклук на местата с отбивки, които приличат на сметища. Не видяхме дори медийна кампания, в която да се обясни на обществото за рисковете и вредата от все по-разрастващото потребеление на дърва и въглища, което е в пълен противовес на тенеденциите в Западна Европа.

 

Масовото одобрение и финансиране на неефективни "зелени проекти" у нас говори за категорична липса на мониторинг и контрол от страна на Европейската комисия, която обаче в същото време и в стил Параграф 22 е готова да наложи санкции на България.

 

Заради неефективното водене на устойчива и качествена зелена политика у нас не може да се развие в своя потенциал и секторът за производство на енергия от биомаса и енергийни земеделски култури.

 

"България скоро може да очаква наказание от Европейската комисия в размер до 120 милиона евро годишно, ако домакинствата продължават да се отопляват на дърва", заяви Андрей Бъчваров, председател на Асоциацията на производителите на енергия от биомаса. Според него секторът решава много проблеми в екологичен аспект, като съдържанието на фини твърди прахови частици във въздуха, утилизацията на твърд битов органичен отпадък и водоканална утайка.

 

 

В Германия и Австрия масово селскостопанските постройки, ферми и къщи в селата са покрити със соларни панели.

Употребата на дърва за огрев е минимнална и по-скоро само за създаване на уютна атмосфера с камините :

снимка: © Fermer.BG

зелени прокети - Германия

 

Цените за отоплителния сезон за твърди горива към настоящия момент са: въглища за отопление - 310-345 лв. за тон, кубик нарязани и нацепени дърва - 90-110 лв. За стандартен апартамент на едно домакинство му трябват между 4 и 5 тона въглища или 7-10 кубика дърва.

 

От началото на 2015-а година в Европа ще влязат в сила нови ограничения за отделяните в атмосферата вредни емисии при горенето на дърва, въглища и др.фосилни горива, както и на опасните неизгорели окиси - т.нар. сажди. Остава въпросът, щом до момента Брюксел не упражнява ефективен контрол върху реализацията на т.нар."зелени проекти", нито пък стимулира развитието на бизнеса с био-горива и биомаса, то как ще наложи контрол на огромен брой домакниства, който се отопляват на дърва и допринасят за главоломното  изсичане на горите?

 

Зелена България , 28.12.2013г.

Зелена България

 

 

Зелена България 2013

 

зелени проекти - България 2013


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!