Водещ при производството на мляко в България остава Южен централен район, където е добита една четвърт от суровината през 2014 г. Следват Югоизточен район с 21% и Северен централен район с 16%, сочи справка на Фермер.БГ. 
 
През 2014 г. се наблюдава намаление на броя на повечето видове млечни животни, с изключение на биволиците. При малко по-ниска средна млечна продуктивност, добивът на сурово мляко в страната намалява с 5,7% в сравнение с предходната година, до 1 194 915 хил. литра. Най-голямо намаление е налице при производството на овче и козе мляко, съответно с 20,5% и 18,2%, а при кравето то е по-слабо изразено – с 4%. Само добивът на биволско мляко нараства с 1,6% на годишна база, поради нарасналия брой биволици, се казва в „Аграрен доклад 2015“, изготвен от МЗХ.
 
Делът на кравето мляко от общия добив на мляко през 2014 година е 89,6%, следват овчето – 6,1%, козето – 3,6% и биволското мляко – 0,7%.

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!