Потреблението на мляко в Югоизточна Азия остава ниско, но важни са темповете му на развитие, информира сайтът The DairyNews.

Искаме по-скоро да започнем износ на агростоки към Китай

Както пише изданието Dairyreporter, страните от Югоизточна Азия консумират по-малко от 20 литра мляко на човек годишно. За сравнение в Австралия този показател възлиза на 300 кг мляко. По оценки на Rabobank обаче потреблението ще продължи да нараства – примерно с 3% годишно до 2020 г. Ако сравняваме с Европа, където има спад на потреблението на мляко и стагнация в Австралия, Югоизточна Азия се превръща в истинска мечта за всички млечни компании.

Значимостта на региона за пазара на мляко подчертават и анализатори от италианската агенция CLAL.

Очаква се, че пазарите на Индонезия и Виетнам ще покажат най-бързи темпове на ръст на потреблението на краве мляко - 3,9% и 4,5% съответно. Това е обусловено от бързото развитие на икономиките им и младото, бързо нарастващо население.

Въпреки че Индонезия и Виетнам едно време са били под влиянието на страни-колонизатори, такива като Холандия и Франция, потреблението на мляко в тях е останало на ниско ниво. Малайзия има в населението си значителен дял китайци, които страдат от проблем с лактозна недостатъчност – при тях не е формирана традицията да се консумира млечна продукция.

В момента Малайзия се разглежда като един от потенциално големите потребители на мляко за пиене в Югоизточна Азия. Това е обусловено от формиралата се по-рано зряла прозападна икономика.

По официални данни консумацията на мляко в тази страна възлиза на 20 литра на човек годишно. Миналата година властите на Малайзия обявиха стратегия за популяризиране на потреблението на млечни продукти. Страната планира да увеличи местното производство на мляко до 2,25 млрд. тона до 2050 г. Макар мнозина да смятат този показател за недостижим, политиката на поддръжка на млекопроизводството в страната се приема положително.

Търсенето на мляко расте и в Сингапур.

От 2008 до 2011 г. потреблението там е нараснало с 12% В същото време анкети сочат, че половината население на консумира мляко въобще.

По оценки на Euromonitor потреблението на мляко в Сингапур може да достигне 60 литра на човек на година.

Тайланд активно поддържа програма за потребление на млечна продукция. Основната цел е да се поощрява потреблението на мляко от детска възраст. През 1992 г. властите на Банкок въведоха инициатива за стимулиране на консумацията на мляко в училищата.

Днес Тайланд има един от най-напредничавите млечни отрасли в региона. По оценка на Rabobank страната си осигурява 45% от необходимото мляко. По данни на FAO от 2002 г. потреблението на мляко в Тайланд се е увеличило с 11% до над 23 литра на човек на година.

Индонезия и Виетнам си осигуряват сами 20% от потребяваните млечни продукти, Филипините зависят от вноса почти изцяло, осигурявайки си едва 1% от вътрешното потребление.

Югоизточна Азия е един от най-динамично развиващите се пазари за млечна продукция в света – казва Тони Емс. Той до неотдавна е бил регионален директор на USDEC, отговарящ за Югоизточна Азия. По думите му регионът е най- големият експортен пазар за САЩ след Мексико. 

В парично изражение през 2017 г. доставките на американски млечни компании в Югоизточна Азия са се увеличили до 690 млн. долара.

По оценки на анализатори ръстът на потреблението на мляко е обусловен от впечатляващото темпо на растеж на икономиката, бързото увеличаване на населението, развитието на прозападната индустрия за обществено хранене и тенденциите за водене на здравословен начин на живот.  Освен това властите в страните, влизащи в региона, провеждат доста грамотна политика на информиране на населението за ролята на млечните продукти в храненето и значението им за здравето. Така доверието към този тип продукция расте.

Международният валутен фонд прогнозира устойчив ръст през 2019 г. на ключови икономики в Югоизточна Азия, а също така понижаване на нивото на безработицата в страните от региона.

Азия е огромна и расте три пъти по-бързо от САЩ, населението й е младо и се стреми към подобряване на начина на живот, отбелязват експерти.

60% от Виетнам в наши дни се състои от хора на възраст под 35 години. Те имат нужда от нови хранителни продукти.

Сингапур, където се развива активно туристическият бизнес, се превръща в жадуван пазар за реализация на млечна продукция.

Индонезия и Малайзия също така ще увеличават потенциала си за потребление на мляко.

Най-сложно, казват анализаторите, за достигането на региона на млечната мечта е процесът на изграждане на веригата на доставките. Допълнително той се затруднява от силните вътрешни бариери на отделните пазари, както и от климата, който влияе върху особеностите на логистиката.

Rabobank препоръчва да се установят широки партньорски връзки с дистрибуторите, които могат да осигурят както стратегия за влизане на пазара, така и верига на доставките.