Швеция е страната, в която традиционно се регистрира най-висока реализационна цена на яйца за консумация в ЕС и през м. октомври 2015 г. тя е с 59% над средната за Съюза - 204,79 евро/100 кг, сочат обобщени данни на Дирекция Животновъдство към Министерството на земеделието и храните. 
 
Други държави-членки с високи цени са Малта (190,36 евро/100 кг), Италия (176,39 евро/100 кг), Кипър (174,73 евро/100 кг), Хърватска (172,57 евро/100 кг), Дания (171,58 евро/100 кг) и Австрия (162,06 евро/100 кг). На ниски цени се търгуват яйцата в Чехия (90,18 евро/100 кг), Испания (104,41 евро/100 кг), Румъния (110,78 евро/100 кг) и Белгия (111,96 евро/100 кг).
 
През м. октомври 2015 г., предоставените от центровете за опаковане в България средно месечни цени на яйца за консумация отбелязват незначителен спад (0,9%) спрямо предходния месец и са в размер на 121,26 евро/100 кг или 0,144 лв./бр.
 
По-голямо намаление е отчетено на средно месечната цена за ЕС-28 - с 3,9% и тя е 128,61 евро/100 кг (0,153 лв./бр.), при което формираната разлика между цената на яйцата за консумация на българския пазар спрямо средната за ЕС през м. октомври 2015 г. намалява от 8,4% (м. септември`2015) до 5,7%.
 
Сравнявайки цените на яйца за консумация на българския пазар през м. октомври 2015 г., с тези отпреди една година (октомври `2014 г.), те са с 2,1% по-ниски – 123,81 евро/100 кг, докато тези на европейския пазар са почти без промяна (128,79 евро/100 кг) спрямо същия период.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!