Значителен спад в цените на яйцата за последната една година, се отчита в анализ на Министерството на земеделието и храните. През месец август 2013 г., средната цена на яйцата за консумация в България е била с 26,7% (140,25 евро/100 кг или 0,166 лв./бр.) по-ниска спрямо същия месец на предходната година. В сравнение с месец юли яйцата са с 2,2,% по-скъпи (102,79 евро/100 кг или 0,122 лв./бр.)

Динамиката на средната цена на яйца за консумация в ЕС е по-слаба. През м. август`2013 цената е 116,89 евро/100 кг или 0,139 лв./бр., отбелязвайки незначителен спад от 0,5% спрямо предходния месец. За разлика от България, средната цена в ЕС от м. май се задържа на относително постоянни нива (116 – 117 евро/100 кг).Най-високи цени на яйца и през август`2013 са регистрирани в Италия (211 евро/100 кг), Швеция (210 евро/100 кг), Финландия (180 евро/100 кг) и Хърватска (179 евро/100 кг), а най-ниски – в Белгия (82 евро/100 кг), Испания (85 евро/100 кг) и Франция (89 евро/100 кг).

Средно месечните цени на яйца за консумация през м. юли 2013 г. в България са били в размер на 100,62 евро/100 кг или 0,119 лв./брой, като цената е с 6,3% по-висока спрямо предходния месец. За същия период (м. юли), средните цени в ЕС отбелязват незначителен ръст от 0,8% или 117,44 евро/100 кг (0,139 лв./бр.).

Наблюдавайки ценовото равнище в останалите европейски страни се наблюдава значителен марж - между 84 и 214 евро/100 кг. Най-високи нива са регистрирани при цените на яйца в Швеция (214 евро/100 кг), Италия (208,40 евро/100 кг) и Хърватска (181,40 евро/100 кг). В същото време, в няколко страни-членки цените са не само по-ниски от средната за Общността, но дори под нивото им на българския пазар: Белгия (84,22 евро/100 кг), Испания (88,28 евро/100 кг), Франция (88,47 евро/100 кг) и Германия (90,81 евро/100 кг).

Сравнявайки юли `2013 с юли `2012, прави впечатление значителният спад на цените на яйца за консумация, както на българския, така и на европейския пазар. Намалението на цените на яйца в България е с 22%, или 129,01 евро/100 кг (0,153 лв./бр. – юли `2012). Приблизително  същият е и спада на цената на яйца за консумация на европейския пазар - с 21,4% (149,46 евро/100 кг. или 0,177 лв./бр.).

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!