След като Министерски съвет прие официалния драфт на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., цялата процедура по първоначалната подготовка на Програмата е извървяна, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Явор Гечев. “Тази програма беше подготвена изключително бързо, влязохме във всички срокове”, каза зам.-министърът.

 

Той допълни, че проектът на ПРСР 2014-2020 г. ще бъде качен в официалната система на Европейската комисия (ЕК). Явор Гечев подчерта, че всички индикативни графици са спазени. “Програма за развитие на селските райони ще има, ще бъде готова в срок”, заяви Гечев. Той поясни, че преговорите продължават до сепрември, когато ЕК трябва да се произнесе по Програмата.

 

Явор Гечев съобщи, че в една от иновациите, които ЕК позволява, е в новата Обща селскостопанска политика (ОСП)15% от плащанията да бъдат за т.нар обвързани плащания. Той обясни, че това означава, че плащанията няма да бъдат за декар площ, а ще бъдат обвързани с продукцията.

 

„ПРСР е вторият стълб на ОСП, тя е инвестиционната мярка”, каза зам.-министърът. Той добави, че в нея има акценти както за младите фермери, така има цяла тематична подпрограма, насочена към малките стопанства. Като друга новост в ПРСР той посочи, че 30% от средствата ще бъдат насочени към агроекологичните плащания. Явор Гечев каза, че към подхода ЛИДЕР са насочени 5% от бюджета на програмата.

 

“Програмата е така добре планирана, че да няма опасност да не усвояваме средства”, каза Явор Гечев. Той допълни, че изпълнението на ПРСР 2014-2020 г. ще доведе до увеличаване на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

 

Зам.-министърът обясни, че за да могат малките населени места, които се намират около големите общини, да се възползват от Програмата, МЗХ има предложение те да участват в местни инициативни групи чрез подхода ЛИДЕР.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!