Ръководството на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) води такава политика, че субсидиите да достигат директно до реалните земеделски производители. Това заяви зам.-министър Явор Гечев по време на среща със земеделски производители от област Ловеч.

 

„В услуга на реалните земеделски стопани се предприеха законодателни промени, чрез които пасищата и мерите се отдават с предимство на собствениците на животни,” коментира зам.-министър Гечев. Той допълни, че пасищата и мерите се отделят от ливадите. За да се очертават пасища и мери стопаните трябва да имат задължителен минимален брой животни на декар.

 

При ливадите не е необходимо земеделците да имат животни и тези територии се поддържат в добро екологично състояние с минимум една коситба, като е допустимо това да става и с пашуване. МЗХ работи в посока да се защити и интересът на малките ферми, като за субсидиране ще бъдат допустими собствениците с 5 животновъдни единици. Тази политика намира отражение в новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

В нея е разписана специална подпрограма, която е изцяло само за малките стопанства, които ще могат да кандидатстват за европейски средства при много облекчени процедури.

 

По време на срещата със земеделските стопани от област Ловеч зам.-министър Гечев представи и някои други новостите в ПРСР 2014-2020, като построяването на 200 млекосъбирателни пункта из страната, изграждането на сектори за директни продажби по големите борси в България, създаването на генна банка и Национална референтна лаборатория.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!