Могат да бъдат намерени допълнителни възможности за стимулиране на торенето с оборска тор, заяви по време на публичното обсъждане на ПРСР 2014-2020 г. зам.-министър Явор Гечев, в отговор на питане от страна на Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите, предаде Фермер.БГ.

 

Зоров подкрепи намеренията на МЗХ за селско стопанство, което да носи добавена стойност като подчерта, че в мярка 10 „Агроекология и климат“ в ПРСР 2014-2020 г. трябва да бъде включена дейност „Подобряване на структурата на почвата“, която да финансира именно наторяването с оборска животинска тор.

 

„Когато говорим за агроекология и климат, едва ли би имало по-ползотворня мярка за цялостното подобряване на структурата на почвата от естественото торене“, аргументира е Зоров. По думите му, тази дейност ще реши сериозният проблем, който стои пред животновъдите, да изпълнят изискванията на Нитратната директива в частта за оползотворяване на животинската отпадна тор, тъй като животновъдите ще имат задължение да плащат за отделените от животновъдните обекти парникови емисии.

 

По думите на Явор Гечев, торенето с оборска тор е десетократно по-добър вариант, отколкото балансирано торене с други торове. „Нитратната директива е изключително важна. Тя и симбиоза от мерки, които трябва да спомогнат за проблемите, свързани с директивата. Затова при планирането на отварянето на ПРСР възнамеряваме да бъде отворен още от есента прием по две дейности, свързани с животновъдни обекти“, обяви зам.-министър Гечев. Т

 

ой информира, че в ПРСР 2014-2020 г. от подпомагане са изключени фотоволтаиците и всички други енергийни проекти с изключение на проекти, свързани именно с преработката на оборска тор. „Обмисляхме различни варианти, но смятаме, че най-добре е да има технология, която да има краен добър ефект върху сектора. Това означава проекти по отношение на преработката на оборска тор в биогаз, биомаса, електричество“, допълни Гечев.

 

Той уточни, че таваните на физическите активи за бенефициентите по такива проекти са вдигнати до 3 млн. евро, което позволява да бъдат изградени средно големи инсталации за преработка на оборска тор.

 

„Тази промяна е в унисон с категоричното изискване на европейските институции всяко едно евро по новата ПРСР да се изразходва така, че да има реален и директен принос за развитие на земеделието и селските райони“, категоричен е Явор Гечев.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!