След месец предстои ново заседание на Тематична група за разработване на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., обяви зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев на проведен в София национален форум, част от който беше и дискусия по проблемите на аграрния сектор в България. Много от въпросите, отправени към МЗХ, бяха свързани с новата ПРС 2014-2020 г. и с финансовия ресурс по отделните мерки на програмата. Браншовите организации в агросектора изразиха несъгласие с намалените бюджети. Милен Стоянов, председател на Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ) алармира, че предвидените за новия програмен период средства за подпомагане на биологичното производство са драстично намалени.

[news]

Сумите, които се предвиждат за агроекология в новата ПРСР 2014-2020 г., са 31% от бюджета на програмата, заяви в отговор зам.-министър Явор Гечев. „Всяка от браншовите организации естествено иска повече финансов ресурс за неговия тип дейности, но това няма как са стане в контекста на общо намаление на бюджета с 600 млн. евро“, заяви Гечев. Той припомни, че към момента МЗХ е изпратило в Брюксел само драфт на новата ПРСР 2014-2020 г. и дискусиите по конкретните финансови параметри на мерките в програмата продължават.

 

„На следващото заседание на Тематичната работна група продължаваме обсъждането на финансовите параметри по отделните мерки, за да се прецени има ли нужда и къде от завишаване на средствата. Предварително, обаче, съм сигурен, че всички сектори ще имат претенции и ще заявят потребност от завишаване на финансовия ресурс“, допълни Явор Гечев. На критиките на Милен Стоянов, зам.-министърът коментира, че засега рамката за биоземеделие за новия програмен период е 102 млн. евро публичен ресурс. Гечев, обаче, подчерта, че досега никога не е имало толкова привилегии по отношение на биоземеделието в политиката на МЗХ.

 

„20% от всички публични инвестиционни мерки са подусловие само за биологично земеделие. Има и други механизми в ПРСР 2014-2020 г. в подкрепа на биологичното производство. Някои от схемите, обаче, които се прилагат сега, имат ангажименти и за следващата програма и биологичното земеделие не е изключение. Бюджетът на новата програма е по-малък и това не е новост за никого от земеделските производители – то е 600 млн. евро. Когато прибавим и други елементи като създаването на допълнителни финансови инструменти, които Тематичната група единодушно прие като полезни, оказва се, че реалното намаляване на общия бюджет на програмата надхвърля 1 млрд. евро“, обясни Гечев.

 

Той допълни, че нуждата от финансиране на целия аграрен сектор е факт, но няма как да се финансира всичко и затова принципът на разпределение на средствата е пропорционален. Пред аудиторията на националния форум зам.-министър Гечев припомни философията на новата ПРСР 2014 – 2020, а именно: по-малко компенсаторни и повече инвестиционни мерки. По отношение на биологичното производство Явор Гечев допълни, че предстои дискусия дали не трябва да се променят приоритети в биосектора. Като пример той посочи биологичното отглеждане на тритикале, люцерна и орехи, които биха могли да бъдат заменени като приоритет с повече финансов ресурс от биозеленчуците.

 

По отношение на ПРСР 2014-2020 г. Гечев обобщи: „Дебатите предстоят, но в крайна сметка трябва да направим една добра рамка, защото не е толкова важно кой колко пари ще получи, а кой колко брутен национален продукт ще имаме след развитието на аграрния сектор на базата на приоритетите, които сме заложили“.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!