Заместник-министърът на земеделието и храните Явор Гечев представи новата Програма за развитие на селските райони пред преподаватели и студенти в Аграрния университет - Пловдив. На срещата присъстваха и земеделски производители от региона, съобщиха от Земеделското министерство.

„Едно от големите богатства на страната ни са уникалните сортове култури, с които разполагаме. Наше задължение е да направим всичко възможно, за да ги запазим и популяризиране”, подчерта зам.-министърът и уточни, че в момента експертите от Селскостопанска академия подготвят списък с традиционните култури, които ще подлежат на подпомагане. „По новата мярка „Агроекология” от Програмата за развитие на селските райони /2014 -2020г./ ще има възможност да се подпомага запазването на растителния генофонд на България”, каза зам.-министърът.

Политиката на МЗХ в защита на националните сортове и видове намира своето отражение и в мярката „Сътрудничество” от ПРСР /2014-2020г./. С нея ще се даде възможност за изграждане на национални генни банки за растителни култури и традиционни животински видове. „Новата програма се придържа и към друг приоритет на МЗХ, а именно европейските средства да достигат целево до малките земеделски стопани”, поясни зам.-министър Гечев. „Предстои да се изградят 200 млекосъбирателни пункта по общините, които ще събират млякото от малките и семейни ферми по региони. По този начин те ще получат възможност да пласират продукцията си легално и при гарантирани стандарти за безопасност”, обясни още той.

Зам.-министър Явор Гечев обърна внимание и на Тематичната подпрограма от ПРСР /2014-2020г/, която е посветена на малките стопанства. Чрез нея малките семейни ферми ще могат да кандидатстват за европейски средства по много облекчени процедури. „Чрез тази подпрограма ще дадем възможност на малките стопанства да станат печеливши и да се самоиздържат”, подчерта зам.-министърът.© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!