Размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5–9 животни) за 2017 г. е определен на 250 лева на животно.
 
 
Това се казва в заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. 
Успоредно с това министърът определи със заповед и ставката по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони.
 
Размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно за 2017 г. (10– 49 животни) възлиза на 50.47 лева.