Със заповед на министъра на земеделието и храните е определен размерът на плащането за килограм краве мляко и ставката за едно допустимо за подпомагане животно по извънредните схеми за земеделски стопани, отглеждащи млечни крави, овце-майки, кози-майки и биволици.

 

За временната извънредна помощ за преодоляване на последиците от кризата на пазара на мляко в ЕС в сектор „Животновъдство” е предвиден общ бюджет от близо 13.3 млн. лв., в това число 1 541 165 лв. национални средства.

 

Ставките по всяка от четирите схеми са определени на базата на подадените заявления и са качени на сайта на ДФ „Земеделие“.

 

Схема

Ставка

Схема за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г.

 

0,01629 лв./кг

Схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството

 

21,27 лв./животно

Схемата за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството

3,27 лв./животно

Схема за подпомагане на брой биволици

 

43,91 лв./животно

 

Фонд „Земеделие” изготви списък на производителите на краве мляко, както и на земеделските стопани, които отговарят на критериите, заложени в наредбата. В определения период на прием бяха подадени общо 12 642 заявления.

 

Участие в Схемата за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г.заявиха 2 992 фермери. Подадените заявления по Схемата за подпомагане на брой млечни крави в стопанствотоса 6 046, а 6 975 земеделски стопани са заявили участие по Схемата за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството. По Схемата за подпомагане на брой биволицикандидатите са 172.

 

ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата помощ по одобрените заявления за извънредно подпомагане до края на годината.

 

Заповед РД 09-914/10.12.2015г. за определяне на размера на плащането по схемите за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!