Индикативните ставки за директните плащания по схемите за обвързана подкрепа за животновъдство вече са ясни. Субсидиите ще се изплатят на два транша през октомври и декември 2015 г. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева обяви индикативните ставки пред репортер на Фермер.БГ. Вижте ги:

 
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави – 253,60 лв. В седмицата 16 – 23 октомври ще се платят 70% или 177,52 лв, а останалите 30% - от 76.08 лв. ще се платят през декември. 
 
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – индикативната ставка е 250,29 лв, като през октомври ще се изплатят 175,21, през декември – останалите 75,09 лв. 
 
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол – индикативната ставка е 368,05 лв. на глава животно, като 257,63 лв (70%) ще се платят през октомври, а останалите 110,41 лв. -  през декември.
 
Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки – ставката е 88,79 лв за глава животно, от които 62,15 лв. ще се платят между 16 и 23 октомври, а останалите 30% - 26,54 лв. през месец декември 
 
Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ставката е 67,84 лв. на глава животно, от които 47,49 лв. ще се платят през октомври, а 20,35 лв. през месец декември.  
 
Схема за обвързано подпомагане за биволи – индикативната ставка към момента е 499,36 лв на глава, от които 70% плащане 349,55 лв. в седмицата 16 – 23 октомври, а остатъкът от 149,81 лв – през декември месец. 
 
Ставките са индикативни – към днешна дата, като до момента на оторизация, те могат да претърпят лека промяна нагоре предвид на това, че някои от проверките все още не са приключили (при овцете), както и не е изтекъл срокът на задържане – 1 октомври, уточни министърът. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!