Министерството на земделието и храните обяви индикативните ставки по СЕПП за 2015 година. Бюджетът по СЕПП ще бъде 305 735 532 евро, от които за хектар ще се получават 85 евро или около 8,5 евро за декар. Ставката по СЕПП и Зелени плащания ще бъде 151 евро хектар или 15,1 евро/дка (около 30 лева/дка), а ставката за СЕПП + Зелени плащания + Преразпределително плащане ще е в размер на 228 евро/хектар или 22,8 евро/дка (около 44 лв/дка). 

От МЗХ представиха и основните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, който урежда основните национални решения за директните плащания от 2015 г. Въвеждат се новите схеми за подпомагане и техните базови параметри и разширяване на негативния списък с лицата, които не са активни фермери, а именно подпомагане по схемите за директни плащания по първи стълб могат да получават само земеделски стопани, които са активни фермери.
 
В Закона се определя минималният размер на стопанството, за което може да се получи подпомагане по схемите за директни плащания, а именно  0,5 ха (5 дка) за всички видове стопанства, при 1 ха (10 декара) до момента. 
 
Със закона се въвежда и нов ключов елемент намаление на плащанията: 5% за суми над 150 000 евро и 100% за суми над 300 000 евро. За суми над 300 000 евро могат да бъдат приспаднати разходите за заплати, данъци и осигуровки на заетите в земеделската дейност на бенефициента. 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:

 
СЕПП ще продължи да се прилага в България до 2020 година.
 
Схемата за зелени плащания е 30% от финансовия пакет за директните плащания. Задължителни за изпълнение са три изисквания: Диверсификация на културите; Поддържане на Екологично насочени площи (ЕНП); Опазване на постоянно затревените площи.
 
Преразпределително плащане е 7% от бюджета; то се прилага като добавка за първите 30 ха (300 дка) за всички стопанства. 
 
Схема за млади земеделски стопани – добавка от 25% от плащането по СЕПП за първите 30 ха за новостартиращи фермери до 40 г.
 
Схема за дребни земеделски стопани – плащане от 500 до 1250 евро, доброволно влизане в схемата само през 2015 г.

 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!