Японската компания SPREAD планира да построи няколко роботизирани вертикални ферми в Близкия изток. Първата ще бъде изградена в ОАЕ през следващата година, пише порталът Aggeek.

В Сахара ще има зеленчукови и зърнени ферми

Вертикалната ферма, която е разработена от SPREAD, се нарича Techno Farm. Става дума за напълно автоматизирана система за производство на зеленчуци, която е разработвана в продължение на десетилетие.

Днес фермата е 100% автоматизирана от посаждането на разсад до събирането на реколтата. Тази разработка се характеризира с няколко важни преимущества – пести разходи за работна сила и осигурява оптимални санитарни условия при добра продуктивност.

Techno Farm позволява да се произвеждат ежедневно до 30 000 салати.

Във фермата се използват иновационни технологии за рециркулация на водата, патентовани светодиодни индикатори и прецизна система за екоконтрол. Като резултат разработчиците са постигнали висока енергоефективност и минимално негативно въздействие върху околната среда.

Технологичните иновации позволяват Techno Farm да се изгражда на територии с дефицит на водни ресурси и други неблагоприятни климатични фактори. По този начин вертикалната ферма решава проблема с недостига на зеленчуци в страните със сух климат. Това е причината SPREAD съвместно с Madar Farms да стартира първия си проект именно в Близкия изток. Това партньорство позволява да се гарантират стабилни доставки на безопасни и висококачествени зеленчуци в региона.

Първата TechnoFard е планирана през 2019 г. Тя ще бъде с производителна мощност – 30 000 салати дневно. Предстои 30 такива ферми да бъдат изградени в различни региони на ОАЕ.