Правителството на Япония през 2017 г. взе решение да проведе реформа в млечния отрасъл. Тя е насочена към повишаване на конкурентоспособността и доходността, съобщава професорът от университета в Хокайдо Йосихару Симидзуике. Наскоро той изнесе реч на Международен форум, посветен на млечната индустрия, в Южна Корея, информира DairyNews.ru.

В Дания в свинефермите действа правилото "12:00"

По думите на експерта предишната политика на подкрепа на отрасъла е формирана още през 60-те години на 20 в. Тя е била насочена към субсидиране на големите млекопроизводители и е довела до монопол и търговска изолация.

Като резултат отрасълът е станал неконкурентоспособен. Себестойността на производството на сурово мляко в Хокайдо през 2016 г. възлиза на около 0,72 долара за кг  при цена на вътрешния пазар 0,76 долара за кг. Дори при държавно субсидиране в размер на 5,54 долара за литър произведено мляко производството в страната намалява и в момента възлиза на 7,3 млн. тона.

Новата концепция за развитие на млечния сектор на Япония предвижда спиране на подкрепата за едрите кооперативи и стимулиране на създаването на малки и средни производства, а също така съществено понижаване или отмяна на митническите такси върху млечната продукция, в това число подписване на договори за свободна търговия, което съществено ще засили конкурентната среда. Един от тези договори е договорът за безмитна търговия с Европейския съюз, подписан през 2017 г.