Европейското земеделие трябва да бъде конкурентно. Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да бъде честна. Трябва да постигнем правилен баланс и да уеднаквим плащанията на отделните страни-членки и региони в ЕС. Това каза Януш Войчеховски, полският кандидат за агрокомисар, на своя поправителен изпит днес пред членовете на Комисията по земеделие и на Комисията по околна среда в Европейския парламент (ЕП). 

Хоган ли написа отговорите на Януш Войчеховски?


Първото изслушване на Войчеховски беше миналия вторник, 1 октомври. А според депутатите в ЕП неговото представяне беше “твърде лошо, твърде общо”. Определено евентуалният наследник на поста на Фил Хоган не се справи добре.

Новият кандидат за агрокомисар не си взе изпита

Днешният му поправителен изпит обаче, който започна в 12 часа, българско време, мина значително по-добре. Ето и най-интересните му изказвания:


Трябва да постигнем правилния баланс

Трябва да има възможност за националната намеса, но и общностни директиви. Честността на ОСП се гради и на външното и вътрешното сближаване. Ние сме на път да уеднаквим плащанията за отделните държави и региони. Аз ще направя всичко възможно, за да засиля този процес. За много земеделци това е голям проблем.

Трябва да се търси конкурентоспособност 

Европейското земеделие трябва да бъде конкурентно. Земеделците са предприемачи и те се нуждаят от подкрепа, за да запазят своята конкурентоспособност. Аз ще защитавам един силен и адекватен бюджет за земеделие и развитие на селските райони, както и за създаване на работни места и за достойни условия на живот. ОСП трябва да бъде опростена и хармонизирана. Ще предложа да се ограничи бюрокрацията, която е бреме за фермерите. Те искат да работят и да се грижат за животните си, а не да попълват безкрайни формуляри.

Трябва по-добро земеделие на глобалните пазари

По време на преговорите с търговските партньори ще защитавам европейските стандарти за защита на климата и здравето на животните. От друга страна ще направя всичко възможно тези стандарти да се прилагат и за вноса на продукти на европейските пазари, т.е да важат за местните, но и за вносните стоки.

По-зелена политика

Изправени сме пред амбициозни предизвикателства - проблеми с климата и околната среда. Трябва да постигнем европейските цели за намаляване на парниковите газове и за постигане на нулево ниво на замърсяване. Земеделците най-често са първите жертви на промените на климата. Ще защитавам и подкрепям земеделските производители. Ще се опитам да няма толкова много забрани, а по-скоро да се насърчават инициативите, които ще позволяват участие в новия зелен европейски пакт. Това ще бъде доброволно участие в екологични и земеделски програми и по втория стълб на ОСП. 

Честна Обща селскостопанска политика

Земеделието е доста различно в различните държави от ЕС. Това означава, че политическите инструменти трябва да гарантират гъвкавост. От друга страна ОСП трябва да бъде наистина обща политика. Тук подкрепям изразените опасения, които чухме и на предишното обсъждане. ОСП трябва да има общи цели, индикатори и това е въпрос, който е доста противоречив, в рамките на тази реформа. 

Концентрация на земеделската земя

Изправени сме пред проблем за концентрирано придобиване на земя в определени държави. Това е в компетентностите на държавите членки, но трябва да защитим земеделците, които са изправени пред проблема със заграбването на земя. В доклада на ЕП бяха направени определени препоръки. Ще контролирам този начин на закупуване на земя.

Войчеховски завърши с думите, че в европейското земеделие има място за различни земеделски стопанства - и малки, и големи, и средни. И именно разнообразието в размера на отделните стопанства, е ценното нещо, което трябва да се запази, за да могат и ценностите на Европа да бъде запазени.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.