Стопани, които отглеждат ягоди и малини в област Търговище, ще могат да получат по-големи количества вода за напояване от яз. „Ястребино“ през този месец, стана ясно от съобщение на екоминистерството.

Ягодите в Североизтока са пред провал заради спряно напояване

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров е утвърдил промяна в графика за използване на водите от яз. „Ястребино“ през месец май, с която се отпускат допълнително 0,8 млн. куб. метра вода от язовира за напояване или с 40% повече от одобрените по-рано обеми.

МОСВ: Промяната е по искане на „Напоителни системи“ ЕАД за отпускане на допълнителни водни обеми във връзка с необходимостта от втора поливка на насаждения от ягоди и малини, посредством Напоителни системи „Попово“.

С графика за месец май от язовира бяха разрешени 2 млн. куб. метра за напояване на „Напоителни системи“ ЕАД и 0,026 млн. куб. метра за питейно-битово водоснабдяване на град Антоново. Поради ниския обем на язовира беше поставено условие разрешените количества за напояване да бъдат използвани по график, изготвен от „Напоителни системи“ ЕАД с цел икономия на вода.

Пред държавното дружество беше поставено и условие да предприеме спешни действия за възстановяване на изправността на компрометирани елементи – четвърти и пети таблени затвори на водовземната кула на яз. „Ястребино“.

Целта е да се осигури вода както за напояването, така и за „ВиК“-Търговище за питейно-битови нужди. „Напоителни системи“ ЕАД информираха МОСВ, че е извършен ремонт на таблените затвори на водовземната кула. Изготвен е и график за водоподаване към НС „Попово“.

Обемът на яз. „Ястребино“ остава нисък, а притокът на вода е по-малък от разходите. Остава опасността от значително влошаване на качеството на водата за питейно-битово водоснабдяване при достигане на кота под 322,5 м. 

От „Напоителни системи“ е постъпила заявка за удвояване на разрешените количества вода за напояване. Искането е било за отпускане на още 2 млн. куб. метра, но те са намалени на 0,8 млн. куб. метра. Така общото разрешено количество за напояване през месец май става 2,8 млн. куб. метра.

Какво е положението с язовир „Тича“?

В изпълнение на допълнително поставени условия за язовир „Тича“ в изменението на месечния график за този месец „Напоителни системи“ ЕАД е информирало МОСВ, че на 15.05.2020 г. „Напоителни системи“ - клон Шумен е извършил основен преглед на всички съоръжения във водовземата кула за питейно-битово водоснабдяване на град Шумен.

При обследването е установено, че съоръженията са в добро експлоатационно състояние и функционират нормално. След прегледа на водовземната кула е осигурена възможност за взимане на вода от по-чист воден слой за питейно-битово водоснабдяване от яз. „Тича“.

Министерството на околната среда и водите публикува изменението на графика за месец май тук.