42 млн. евро публични средства да бъдат прехвърлени към бюджета на подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“. Това е едно от предложенията на Управляващия орган (УО) на ПРСР на предстоящото заседание на Комитета по наблюдение.

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Средствата по тази подмярка бяха изтеглени през лятото и отидоха спешно за намаляване на последиците от пандемията (мярка 21). С новото изменение, което се предлага, парите за широколентовия интернет следва да се възстановят и да отидат по предназначение. 

Другата добра новина е, че в най-кратък срок ще бъде обявен прием на заявления – още до края на 2020 г. или в самото начало на 2021 г.

Скоро се очаква да бъдат изпълнени всички задължителни нормативни процедури за стартиране на подмярка 7.3 и нейният капитал да дойде от остатъчните средства по други мерки от ПРСР.

Друга линия, която да подпомогне цифровизацията на българските фермери и по която се работи в момента, е проект на МЗХГ в рамките на Националния план за възстановяне на България. По него се предвиждат 300 млн. лв., от които 24 млн. лв. ще отидат за изграждане на Електронна информационна система, а останалите 276 млн. лв. ще бъдат под формата на ваучери за внедряване на системи за прецизно земеделие и за осигуряване на умни ушни марки за проследяване на животните.