Управителният съвет на ДФ „Земеделие” утвърди 4 500 000 лв. за възстановяване на ДДС на доставчиците на храни по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко” за бюджетната 2021 г.

Организации на плодове и зеленчуци заявяват окончателно плащане

Предвиденият ресурс по схемите се отпуска от бюджета на ДФЗ за настоящата година, уточняват от пресслужбата на ведомството и допълват:

"Изплащането на ДДС по двете схеми е регламентирано в националното законодателство. Тяхното прилагане е уредено в чл. 2, ал. 2, т.2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема „Училищен плод” и схема „Училищно мляко”, който гласи: „Средствата от държавния бюджет могат да бъдат под формата на възстановяване на допустимите разходи за данък върху добавената стойност ”.

До 20 януари пък е срокът за кандидатсване по новия прием за настоящата учебна година (2020/2021 г). Допълнителната възможност за кандидатстване се дава с цел да бъдат обхванати повече образователни институции. След влизането на малките ученици в клас, в началото на тази година, бяха възстановени и доставките на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения.