Нарушеното водоподаване за земеделски нужди от помпена станция "Каварна-2" е възстановено напълно, съобщиха от държавното дружество "Напоителни системи".

Снежина Динева: Водоподаването в Каварна не е спирало

След като в началото на юни вертикалната помпа, захранваща системата в района, аварира, се наложи временно осигуряването на водния ресурс да се извършва от две по-малки помпи. Техният дебит е по-нисък и затова в периода, докато бъде възстановено основното съоръжение, водоподаването за поливане на селскостопанските култури се извършваше по график през два дни, вместо през един, както е заявено.

Това предизвика брожения сред някои земеделци, които дори обвиниха дружеството, че им е поискало пари за ремонта на вертикалната помпа. Изпълнителният директор Снежина Динева отрече тези твърдения, като подчерта, че всички разходи по закупуване и транспортиране на необходимото оборудване са поети от дружеството.

След пристигането на новата помпа и кабела за нея, екипи на "Напоителни системи", клон "Черно море" са работили 12 часа, за да извършат и пуснат в експлоатация новата помпа, предсрочно от обещаното. Тя вече е въведена в експлоатация, а водоподаването за напояване отново се връща в нормалния си режим - през ден.

"Напоителни системи" обслужва по договор за доставка на вода 750 дка в района на Каварна. 447 от декарите са засадени с пипер, 150 дка - с бостан, и 150 дка - със зеленчуци. Според дружеството това са всички площи, които се обслужват от тази помпена станция, противно на заявеното от производителите, че са застрашени 3 000 дка със зеленчуци.