В края на 2020 г. стана ясно, че се въвежда възрастово ограничение за допустимите за подпомагане животни по обвързана подкрепа. С изменението на подпомагане ще подлежат единствено млечни крави до 10 години, месодайните говеда до 13 години, биволите до 18 години и овце и кози до 7-годишна възраст. Промяната е част от проектите на интервенции за обвързано подпомагане в Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2022 г.

Анализ за говедовъдството, който трябва да прочетете

Този път обаче не промените в условията са това, което притеснява фермерите, а неясноти относно методиката и изплащането на средствата.

Оказва се, че фермери са се заблудили.

Редица животновъди се свързаха с Агри.БГ с въпрос относно това докога трябва да бъде навършена съответната възраст на животните - при подаване на заявлението за подпомагане или по време на изплащане на субсидията.

Тази информация обаче тепърва ще се дискутира с браншовите асоциации в сектор "Животновъдство".

Към момента много от фермерите са притеснени, че заради тези неясноти, някои от техните животни ще бъдат недопустими за финансиране по схемите за обвързана подкрепа. По подобие на казусите с член 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.