Тютюнопроизводителите, които са вписани в регистъра, в срок до 15 юни да имат възможност да заявят писмено, включително и по електронен път, промяна на данни за изкупения тютюн за периода 2016-2018 г.

Гласувайте: Как се справяте с кризата при реализацията на мляко?

Необходимо е да приложат един от изискуемите документи - копие от протоколи за количествата изкупен тютюн, за да може да участват в схемата за преходна национална помощ за тютюн. Това предвиждат промени в Закона за тютюна, които бяха представени в сряда от Ализан Яхова пред депутатите от Комисията по земеделие. 

Преходната помощ за тютюн ще се прилага отново и в новия програмен период, но с изменен референтен период – 2016-2018 г.

"В процеса на регистрация на тези тютюнопроизводители, както и при анализ на прилагането на схемата, забелязахме някои проблеми във връзка с воденето и попълването на регистъра", сподели Яхова. 

С промените ще се даде възможност на тютюнопроизводители, които са се вписали в регистъра, по-голямата част от тях сега са с нулеви количества, да направят промяна в своята регистрация и до края на кампанията за директни плащания да могат да заявят своето участие в преходната национална помощ.

„Изключително важно е промяната да бъде извършена в най-кратки срокове, тъй като производителите на тютюн трябва още през първата година еднократно да заявят коя година избират за подпомагане по преходната помощ“, уточни депутатът. Очаква се това изменение да засегне около 1500 човека. 

Министерството на земеделието подкрепя предложението за изменение на Закона за тютюна, стана ясно от думите на представител на ведомството.  

Законопроектът беше приет единодушно от парламентарната комисия. Предстаи гласуване в пленарната зала.