В предходен материал ви показахме няколко иновативни технологии за оранжерии, показани на международното изложение GreenTech. Време е да допълним списъка с любопитни решения за фермери.

МЗХГ: Зеленчуците на полето ще получат повече субсидии

ValkScreen Vision — робот, който поставя оранжерийна мрежа (Van der Valk Horti Systems)ValkScreen Vision е допълнителен прибор за Van der Valk Horti Systems, който поставя специални ивици, на които се фиксира мрежа. Става дума за иновационен модул за монтаж и демонтаж на оранжерийни покрития с помощта на специален агрегат.

[news]
SmartPAR — безжична система за управление (Lumigrow)
Тази система автоматизира осветлението и позволява на фермера да управлява дистанционно целия производствен процес. Как? През компютър или мобилен телефон. Устройството е способно да създава специален график на осветяване, отчитайки специфичните потребности и фази на развитие на културите. Системата също така съхранява натрупаните данни за разход на енергия, състояние на осветителните тела и др.

GridMapping Technology (Berg Hortimotive)Новият тип GPS-системи управлява колички за превоз на реколтата с помощта на датчици. Използвайки GridMapping Technology, не е необходимо да инсталирате на пода на оранжерията сензор, регулиращи движението.

Фермерът може да планира къде да спира количката и къде да разтоварва. Технологията умее да открива най-ефективния маршрут и да избягва препятствия по пътя си.

IRIS! Scout Robot — роботът-ценен помощник (Metazet FormFlex)Нова система за събиране на данни, която използва сензорни технологии, машинно обучение и изкуствен интелект.Движейки се из цялата оранжерия, роботът събира информация за болести, насекоми-вредители и други възможни проблеми.

Сензорите автоматично измерват влажността, температурата на околната среда и самото растение, нивото на CO2 и слънчева радиация. Този робот-градинар помага да се открои всеки проблеми още в начален стадии. Своевременно търси начини за решаването му.