Коагулацията на млякото е важен и чувствителен процес - първата фаза от технологичния процес, засягаща всички останали етапи за производство на сирене, започва презентацията си за Родопското говедо ас. Д-р Иван Механджийски от Научния център по животновъдство и земеделие в Смолян. Във видеото от семинара, организиран от Национална служба за съвети в земеделието, ще се запознаете подробно с темата „Коагулационна способност на млякото при крави от породата Българско родопско говедо”.

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

20% от всички породи едър рогат добитък в света се разглеждат като такива в рисково състояние. През последните години данните за популацията на Българското родопско говедо дават тревожни сигнали и знак, че тази порода трябва да бъде третирана като такава в рисково състояние. В същото време тя е важен икономически, социален, културен, исторически и генетичен фактор, подчертава лектора.

Във видеото от лекцията му ще се запознаете с признаците, характеризиращи индивидуалната коагулационна способност на млякото и тяхната сезонна динамика при крави от породата Българско родопско говедо. Ще научите какви са взаимовръзките между генетичния полиморфизъм на млечните протеини и коагулационната способност на млякото, а в края на видеото ще разберете повече за икономически тегла на признаците, характеризиращи коагулационната способност на млякото.

Представените теми са:
  • Взаимовръзките между признаците, характеризиращи коагулационната способност на млякото и полиморфизма на млечните протеини;
  • Класификация на млечните проби;
  • Сезонна динамика;
  • Генотипи на млечните протеини при крави от БРГ;
  • Взаимовръзка между млечност и качествен състав на млякото и признаци;
  • Оценка на вариансовите компоненти на признаците, характеризиращи качествения състав на млякото и коагулационната му способност;
  • Установяване на коефициентите на наследяемост на изследваните признаци;
  • Икономически тегла на признаците, характеризиращи коагулационната способност на млякото.

Вижте повече във видеото.